Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Vietvārds jeb ģeogrāfiskais nosaukums>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Vietvārds jeb ģeogrāfiskais nosaukums

Vietvārds (ģeogrāfiskais nosaukums, toponīms, vietas nosaukums) ir īpašvārds, kas nosauc konkrētu ģeogrāfisku objektu, piemēram, Gauja, Gaiziņš, Valka utt.
Vietvārdu datubāzē ir uzkrāti ģeogrāfiskie nosaukumi Latvijā, kā arī kaimiņvalstu pierobežas teritorijā.

Pārrobežu objektiem (upēm, ezeriem u. c.) bez latviskajiem nosaukumiem rādīti arī nosaukumi, kādus lieto attiecīgo kaimiņvalstu teritorijā (Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā un Igaunijā). Šie nosaukumi, kā arī kaimiņvalstīs esošo objektu nosaukumi, sniegti oriģinālvalodā, norādot attiecīgo valsti. Krievijas un Baltkrievijas vietvārdi atveidoti ar latīņu burtiem saskaņā ar divām transliterācijas sistēmām: nacionālo (ANO rekomendēto, apzīmēta ar ar civ.) un NATO lietoto (BPCGN, apzīmēta ar mil.). Transliterācijas sistēmu saīsināto pierakstu avotus skatīt sadaļā "Vietvārdu transliterācija".

Aiz nosaukuma iekavās ievietotā izskaņa (-lis), (-nis) u. tml., norāda, ka tas ir lokāms kā 2. deklinācijas lietvārds (piem., Neicgaļs (-lis)). 

Aiz nosaukuma iekavās var būt īss paskaidrojums, piemēram, Alšvanga (agrāk); Līkupe (lejtecē); Zachodniaja Dzvina (Baltkrievijā, Translit. civ. 2007 BY).

Pārprotamos gadījumos kvadrātiekavās rādīta burta "o" izruna:


Vietvārdu datubāzē nosaukumiem 01.01.2017. bija šādi paskaidrojumi:


© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017