Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Skaitliskais raksturojums>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Skaitliskais raksturojums

Skaitliskais raksturojums norādīts tikai tiem objektiem, kurus var ērti un uzskatāmi raksturot ar skaitliskiem rādītājiem. Šajā laukā sniegts tikai viens - būtiskākais skaitliskais rādītājs:
  • pilsētām, ciemiem - iedzīvotāju skaits;
  • mežiem, parkiem, purviem, pļavām - platība (ha);
  • kalniem, pilskalniem - absolūtais augstums (m vjl.);
  • ezeriem, mākslīgām ūdenstilpēm - platība (ha);
  • salām, pussalām - platība (ha);
  • ūdenstecēm - garums (km).
Skaitliskā raksturlieluma avoti:
  • iedzīvotāju skaits valstī - pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem;
  • iedzīvotāju skaits pilsētās un ciemos - pēc Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem;
  • dabas objektiem - sākotnēji pēc Satelītkartes (1:50 000 mērogā), pakāpeniski tiek precizēts pēc oficiāliem vai citiem aktuālākajiem avotiem.
Skaitliskā raksturlieluma precizitāte ir tāda, kāda tā ir attiecīgajā informācijas avotā.

© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017