Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Upju līnijas un Ūdensteču pārskata shēma>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Upju līnijas un Ūdensteču pārskata shēma


Upju līnijas Vietvārdu datubāzē, tāpat kā Ūdensteču pārskata shēma LĢIA Karšu pārlūkā, ir papildinformācija ūdensteču nosaukumu izvietojumam, nevis hidroloģiskā tīkla precīzs attēls.

Ar līniju Vietvārdu datubāzē ir apzīmētas tikai tāda ūdenstece, kurai ir nosaukums. Parasti tā ir nepārtraukta līnija, kas rāda aptuveno ūdens tecēšanas ceļu nevis no iztekas, bet gan no vietas, kur (pēc mūsu rīcībā pašreiz esošās informācijas), būtu lietojams ūdensteces nosaukums, līdz tās ietekai citā ūdenstecē vai ūdenstilpē.

Pašreiz ūdensteču līniju pamatā ir Satelītkarte, kuras dati ir neprecīzi (dažviet arī novecojuši). Turpmāk datubāzes attīstības gaitā šīs līnijas tiks precizētas. Tomēr arī tad ūdensteču līniju uzdevums būs rādīt to nosaukumu izplatību, nevis garumus un iztekas.

© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017