Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > LR normatīvie akti>




Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv




Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

LR normatīvie akti

Likumi:
Valsts valodas likums
Ģeotelpiskās informācijas likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
MK noteikumi:
Vietvārdu informācijas noteikumi
Adresācijas noteikumi
Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība
© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017