Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Vietvārdu veidi>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Vietvārdu veidi

Nosaukums ir oficiāls, ja tas ir apstiprināts LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Valsts Zemes dienesta Valsts Adrešu reģistrā iekļautais nosaukums, ja tā statuss ir "eksistējošs", ir oficiāls nosaukums. Skat. kadastrs.lv


© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2023