Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Objektu stāvoklis>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Objektu stāvoklis

Vietvārdu datu bāzē iespējams norādīt četrus objekta stāvokļa veidus:

1) Pastāv - pašreiz esošs objekts, kurš atbilst norādītajam veidam (piemēram, ciems, skola, mežs, upe u. tml.);


2) Nepastāv - ģeogrāfiskais objekts, kurš pašreiz nepastāv tādēļ, ka:
a) ir izzudis (piemēram, Pikiņas - agrāk viensēta Zaubes pagastā, tagad nojaukta);
b) laika gaitā ir kļuvis par cita veida objektu un mainījis nosaukumu (piemēram, Startu muiža Mārsnēnu pagastā - muižas vairs nav, dzīvojamā māja pārbūvēta un kļuvusi par viensētu Ieviņas).
c)objekts ar šādu nosaukumu laika gaitā ir iekļauts citā veidojumā (piemēram, Ķēniņi - bijis ciems Sēlpils pagastā, tagad iekļauts ciemā Gretes kā šī ciema daļa).

Ciems nepastāv, ja tajā vairs nav dzīvojamo māju (piemēram, Līkumciems Rīgas rajona Salas pagastā).
Dzelzceļa stacija vai pietura nepastāv, ja likvidēts attiecīgais dzelzceļa iecirknis saskaņā ar aktuālajiem uzņēmuma „Latvijas dzelzceļš” datiem (piemēram, Zūras Vārves pagastā, kas atradās likvidētajā iecirknī Ventspils-Liepāja).

3) Daļēji izzudis - ģeogrāfiskais objekts, kurš ir daļēji izzudis tādēļ, ka:
a) ģeogrāfiskais objekts ir pārveidots, sapostīts (piemēram, Karašu ezers Ūdrīšu pagastā - daļēji nolaists, aizaudzis);
b) ražošanas objekts vairs neveic savu sākotnējo funkciju, bet nosaukums ir saglabājies (piemēram, Kliģenes dzirnavas Zaubes pagastā - dzirnavu ēka ir saglabājusies un apdzīvota, taču malšana nenotiek, dzirnavu iekārtas saglabājušās tikai daļēji, dzirnavezers nolaists);
c) ģeogrāfiskā objekta vietā ir drupas (piemēram, Cērpi Užavas pagastā - agrāk viensēta, tagad drupas).


Ciems uzskatāms par daļēji izzudušu, ja atlikušas mazāk par 3 mājām vai arī ja tajā vairs nav iedzīvotāju.

4) Nedarbojas - ģeogrāfiskais objekts, kurš dabā pastāv, bet nepilda noteikto funkciju (piemēram, Būšnieku bāka dabā pastāv, bet bākas funkciju neveic).

© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2023