Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Objekta atrašanās vieta>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Objekta atrašanās vieta

Katram datubāzē esošajam ģeogrāfiskajam objektam norādīta administratīvā teritorija vai teritoriālā vienība, kurā objekts atrodas, saskaņā ar likumu: "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" (pieņemts 18.12.2008., ar Grozījumiem līdz 26.03.2015.).

Kaimiņvalstu teritorijā esošai objekta daļai norādīta valsts: Lietuva, Baltkrievija, Krievija vai Igaunija.

Norādīta sīkākā administratīvā teritorija vai teritoriālā vienība, kurā objekts atrodas. Ja objekts atrodas vairākās, tad trekninātā drukā ir fiksēta viena galvenā vienība (ūdenstecēm - tā, kurā atrodas ieteka; laukumveida objektiem - tā, kurā atrodas objekta lielākā daļa) un papildus norādītas visas pārējās, kurās objekts atrodas.

Ja kādu ģeogrāfisko objektu šķērso valsts robeža, tad par galveno administratīvo teritoriju vai teritoriālo vienību tiek uzskatīta tā, kurā šis objekts šķērso valsts robežu.

© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017