Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
Par Vietvārdu datubāzes pilno versiju
Publicētie dati tiek aktualizēti katru dienu

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
  Datu meklēšanas nosacījumi>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Vietvārdu datubāzes publiskās versijas 8. izdevumā iekļauts 101 tūkstotis ierakstu - ziņas par 135 tūkstošiem nosaukumu, kas attiecas uz 101 tūkstoti Latvijas Republikas teritorijā esošu ģeogrāfisko objektu. Galvenokārt tie ir objekti, kuru nosaukumi attēloti LĢIA izdotajās 1:50 000 mēroga kartēs.
Vietvārdu datubāzē izmantotā ciemu klasifikācija (mazciems, vidējciems, skrajciems, vasarnīcu ciems u.tml.) ir izveidota kartogrāfijas vajadzībām un tai ir tikai informatīvs raksturs.
Datu meklēšanas nosacījumi


© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017