Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
6. izdevums
Publicēta 2013. gada 12. februārī
 
  Sākumlapa > Vietvārds jeb nosaukums>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Vietvārds jeb nosaukums

Vietvārds (nosaukums, ģeogrāfiskais nosaukums, toponīms) ir īpašvārds, kas nosauc ģeogrāfisku objektu, piemēram, Gauja, Gaiziņš, Valka utt.
Vietvārdu datubāzē ir uzkrāti ģeogrāfiskie nosaukumi Latvijā, kā arī kaimiņvalstu pierobežas teritorijā.

Vietvārdu datubāzē galvenokārt uzkrāti mūsdienu kartēs lietotie ģeogrāfiskie nosaukumi neizslēdzot arī agrākos nosaukumus, kā arī nosaukumus vietējā izrunā vai vēsturiskajos avotos minētos.

Pārrobežu objektiem (upēm, ezeriem u. c.) rādīti arī nosaukumi, kādus lieto attiecīgo kaimiņvalstu teritorijā (Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā un Igaunijā). Šie nosaukumi attēloti oriģinālvalodā. Krievijas un Baltkrievijas vietvārdi atveidoti latīņu burtiem no kirilicas saskaņā ar divām transliterācijas sistēmām: nacionālo (ANO rekomendēto) un NATO lietoto (BPCGN).

Aiz nosaukuma iekavās ievietotā izskaņa (-lis), (-nis) u. tml., norāda, ka tas ir lokāms kā 2. deklinācijas lietvārds (piem., Neicgaļs (-lis)).

Pārprotamos gadījumos kvadrātiekavās rādīta burta "o" izruna:


Aiz nosaukuma iekavās var būt nosaukuma paskaidrojums, piemēram, Alšvanga (agrāk); Līkupe (lejtecē).

Vietvārdu datubāzē nosaukumam var būt šādi paskaidrojumi:


© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2011