Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
7. izdevums
Publicēta 2015. gada 30. septembrī
 
  Sākumlapa > Vietvārdu veidi>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Vietvārdu veidi

Nosaukums ir oficiāls, ja tas ir apstiprināts LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Adrešu reģistrā (klasifikatorā) iekļautais nosaukums, ja tā statuss ir "eksistējošs", ir oficiāls nosaukums. skat. https://www.kadastrs.lv/

© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017