Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
7. izdevums
Publicēta 2015. gada 30. septembrī
vdbinfo@lgia.gov.lv
Par Vietvārdu datubāzes pilno versiju
Publicējamie dati tiek aktualizēti periodiski
  Datu meklēšanas nosacījumi>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Vietvārdu datubāzes publiskās versijas 7. izdevumā iekļauti 99 000 ierakstu, ziņas par 127 tūkstošiem nosaukumu, kas attiecas uz 99 tūkstošiem Latvijas Republikas teritorijā esošu ģeogrāfisko objektu. Galvenokārt tie ir objekti, kuru nosaukumi attēloti LĢIA izdotajās 1:50 000 mēroga kartēs. Nākamajos izdevumos datu apjomu plānots palielināt.
Datu meklēšanas nosacījumi


© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017