Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
7. izdevums
Publicēta 2015. gada 30. septembrī
 
  Sākumlapa > Skaitliskais raksturojums>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Skaitliskais raksturojums

Skaitliskais raksturojums norādīts tikai tiem objektiem, kurus var ērti un uzskatāmi raksturot ar skaitliskiem rādītājiem. Šajā laukā sniegts tikai viens - būtiskākais skaitliskais rādītājs:
  • pilsētām, ciemiem - iedzīvotāju skaits
  • mežiem, parkiem, purviem, pļavām - platība (ha)
  • kalniem, pilskalniem - absolūtais augstums (m vjl.)
  • ezeriem, mākslīgām ūdenstilpēm - platība (ha)
  • salām, pussalām - platība (ha)
  • ūdenstecēm - garums (km)
Skaitliskā raksturlieluma avoti:
  • iedzīvotāju skaits valstī - pēc Centrālās statistikas pārvaldes ziņām;
  • iedzīvotāju skaits pilsētās - pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai attiecīgās pašvaldības ziņām;
  • iedzīvotāju skaits ciemos (aptuvens) - pēc pašvaldību ziņām;
  • dabas objektiem - sākotnēji pēc Satelītkartes (1:50 000 mērogā), pakāpeniski tiek precizēts pēc oficiāliem vai citiem avotiem.
Skaitliskā raksturlieluma precizitāte ir tāda, kāda tā ir attiecīgajā informācijas avotā.

© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017