Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 95738
Pamatnosaukums: Šķesterupīte
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Ašķa grāvis (posms augštecē)
Dzērbe (vidustecē)
Dzērbenes upīte
Dzērve (vidustecē arī)
Dzērves upīte (vidustecē arī)
Dzērvīte (vidustecē arī)
Dzērvupīte (vidustecē arī)
Dzirnavupīte (posms augštecē)
Ievalču upīte (augštecē)
Juvera upīte (rakstos kļūdaini)
Juvere (rakstos kļūdaini)
Juveris (rakstos kļūdaini)
Juverupīte (rakstos kļūdaini)
Skraustupīte (rakstos kļūdaini)
Šķersterupīte (rakstos kļūdaini)
Vicupe (posms vidustecē)
Vicupīte (posms vidustecē)
Ietilpst (ietek) objektā: Gauja (ID=95586)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 17.05.2005
Pēd. izmaiņu datums: 10.06.2020
Kartes lapas nosaukums: JAUNPIEBALGA (ID=4413)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, agrāk Cēsu rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: ~ 8,3 km
Avots: Latvijas Republikas Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000. 3. cikls, uzsākts 2009. g., izmantojot 2007.-2008. g. un 2010-2011.g. aerofotografēšanas materiālus - R.: LĢIA (Topo 10v3)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.1643(57° 09' 51")
Garums: 25.6891(25° 41' 21")
Avots: (12.02.2016)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (18)
Avoti (13)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (2)
Upju dati (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017