Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 69392
Pamatnosaukums: Ponakste [uo]
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Eglīšu upīte
Ejušu upīte
Krimpju upīte
Lempes upīte
Likšķu upīte
Mucenieku upīte
Panakse
Panākse
Plostnieku upe (lejtecē)
Ponakse
Ponaksis
Ponākse
Ponākste
Ietilpst (ietek) objektā: Venta (ID=97472)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 21.02.2003
Pēd. izmaiņu datums: 22.02.2018
Kartes lapas nosaukums: SKRUNDA (ID=3144)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Skrundas pagasts, Skrundas novads, agrāk Kuldīgas rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 27,0 km
Avots: Latvijas ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators. - Latvijas Vides aģentūra, 2005. (ŪSIK 2005)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.7755(56° 46' 32")
Garums: 22.0014(22° 00' 05")
Avots: Topo1 50mil

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (14)
Avoti (10)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (3)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)
Ietilpstošie objekti (4)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017