Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 361
Pamatnosaukums: Rušons [uo]/Rušiuns
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Cīruļu ezers (kļūdaini)
Rušiunas ezers
Rušiuns
Rušona ezers
Rušonu ezers
Rušyuns (latgaliski)
Rušānu ezers (kļūdaini)
Rušūns
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 27.03.1998
Pēd. izmaiņu datums: 08.03.2018
Kartes lapas nosaukums: MALTA (ID=3424)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Rušonas pagasts, Riebiņu novads, agrāk Preiļu rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 2373,1 ha
Avots: Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. 1.- 6. burtn. Sastādītāja R. Avotiņa. - R.: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1984. (Ūd-tilpes)
Apraksts: IV, 58

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.182(56° 10' 55")
Garums: 27.0236(27° 01' 25")
Avots: (31.08.2017)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (9)
Avoti (24)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (3)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)
Ietilpstošie objekti (16)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017