Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 96475
Pamatnosaukums: Malmuta
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Brangovas upeite (augštecē arī)
Malmana
Malmona
Malmuna
Malmute
Mālmute
Melmane
Melmute
Mēlmute
Veipore [uo] (augštecē)
Ietilpst (ietek) objektā: Meirānu kanāls (ID=96394)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 17.05.2005
Pēd. izmaiņu datums: 04.03.2020
Kartes lapas nosaukums: VARAKĻĀNI (ID=3443)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Barkavas pagasts, Madonas novads, agrāk Madonas rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: ~ 22,5 km
Avots: Latvijas Republikas Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000. 3. cikls, uzsākts 2009. g., izmantojot 2007.-2008. g. un 2010-2011.g. aerofotografēšanas materiālus - R.: LĢIA (Topo 10v3)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.6745(56° 40' 28")
Garums: 26.7716(26° 46' 18")
Avots: (04.11.2015)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (11)
Avoti (19)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (4)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)
Ietilpstošie objekti (6)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017