Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 96091
Pamatnosaukums: Vordauka [uo]
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Vardauka
Vardaukas upīte
Vordive [uo]
Vuordauka (latgaliski)
Vuordive (latgaliski)
Ietilpst (ietek) objektā: Veirūgnes ezers (ID=383)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 17.05.2005
Pēd. izmaiņu datums: 05.09.2017
Kartes lapas nosaukums: VIŠĶI (ID=3421)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Pelēču pagasts, Preiļu novads, agrāk Preiļu rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 11,9 km
Avots: Latvijas Republikas Satelītkarte mērogā 1: 50 000. Aktualizētā versija. – R.: VZD, 2003–2004. (S2 50)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.1089(56° 06' 32")
Garums: 26.7394(26° 44' 22")
Avots: Topo50

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (6)
Avoti (14)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (2)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017