Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
 
  Sākumlapa > Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu izmaiņas>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu izmaiņasPiezīmes:

Tabula sakārtota pēc kreisās malējās ailes "ATVK 30.12.2008"

ATVK, 31.01.2009. - Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, datums

MK 1030, 2010 - 09.11.2010. MK noteikumi Nr.1030 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru"" ("LV", 180 (4372), 12.11.2010.) [stājas spēkā 03.01.2011.] (attiecas uz Rojas un Mērsraga novadiem)

Nosaukums pēc administratīvi teritoriālās reformas - Saskaņā ar likumu: "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums", pieņemts 18.12.2008., publicēts 30.12.2008., spēkā no 31.12.2008.

apdzīvoto vietu likums", pieņemts 18.12.2008., publicēts 30.12.2008., spēkā no 31.12.2008.

Pašreizējais nosaukums - Saskaņā ar likumu: "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā", pieņemts 28.01.2010., publicēts 10.02.2010., spēkā no 15.02.2010.; 2. pielikums, izņemot republikas pilsētas un to daļas© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017