Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 95794
Pamatnosaukums: Asūnīca
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Asunica (Baltkrievijā, Translit. civ. 2007 BY)
Asunitsa (Baltkrievijā, Translit. mil. 1979 BY)
Asunīca
Asūne
Asūnica
Dagda (augštecē arī)
Dagdenka (augštecē arī)
Dagdica (augštecē arī)
Dagdzenka (augštecē arī)
Osunica
Osunka
Osuņica
Ustjanka
Ietilpst (ietek) objektā: Sarja (ID=95788)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 17.05.2005
Pēd. izmaiņu datums: 04.07.2019
Kartes lapas nosaukums: ASŪNE (ID=3512)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Ķepovas pagasts, Dagdas novads, agrāk Krāslavas rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 35,0 km
Avots: Latvijas ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators. - Latvijas Vides aģentūra, 2005. (ŪSIK 2005)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 55.9906(55° 59' 26")
Garums: 27.8604(27° 51' 37")
Avots: (13.01.2015)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (14)
Avoti (26)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (5)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)
Ietilpstošie objekti (10)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017