Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 94970
Pamatnosaukums: Koura
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Kira (Krievijā, Translit. civ. 1983 RU, Translit. mil. 1947 RU)
Kiura
Kyura
Ietilpst (ietek) objektā: Vāda (ID=94974)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 12.05.2005
Pēd. izmaiņu datums: 11.03.2020
Kartes lapas nosaukums: KOZĪNE (ID=4532)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Vecumu pagasts, Viļakas novads, agrāk Balvu rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 59,0 km
Avots: Latvijas ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators. - Latvijas Vides aģentūra, 2005. (ŪSIK 2005)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.3524(57° 21' 09")
Garums: 28.0317(28° 01' 54")
Avots: Satelītkarte

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (4)
Avoti (6)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (5)
Upju dati (1)
Ietilpstošie objekti (5)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017