Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 94696
Pamatnosaukums: Mazupe
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Mazupīte
Ietilpst (ietek) objektā: Tērande (ID=69772)


Objekta veids: upe
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 13.01.2005
Pēd. izmaiņu datums: 12.06.2020
Kartes lapas nosaukums: PILTENE (ID=4123)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Ziru pagasts, Ventspils novads, agrāk Ventspils rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 2,0 km
Avots: Latvijas Republikas Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000. 2. izdevums. – R.: LĢIA, 2005–2009. (Topo 50-2)
Apraksts: 2014. g.

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.1031(57° 06' 11")
Garums: 21.6217(21° 37' 18")
Avots: Topo1 50mil

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (2)
Avoti (6)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (2)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017