Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 89774
Pamatnosaukums: Boķu kalns [uo]
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Spiras kalns (kļūdaini)
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: kalns
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 05.11.2004
Pēd. izmaiņu datums: 20.10.2014
Kartes lapas nosaukums: VESTIENA (ID=4411)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Vestienas pagasts, Madonas novads, agrāk Madonas rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 273,3 m vjl.
Avots: Avotiņa R. Madonas rajons. Kalni. Upes. Ezeri. Purvi. Meži. Ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca. – R.: Latvijas universitāte, ĢZZF Reģionālās ģeogrāfijas un toponīmikas zinātniskā laboratorija, LR VZD Nacionālās mērniecības centrs, Kartogrāfijas daļa, 1999. (Avotiņa 1999 Madonas r.)
Apraksts: 50

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.8707(56° 52' 14")
Garums: 25.9388(25° 56' 20")
Avots: Satelītkarte

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (2)
Avoti (3)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017