Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>




Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv




Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 83441
Pamatnosaukums: Ruckas ezers
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Vada ezers
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 07.07.2004
Pēd. izmaiņu datums: 16.03.2021
Kartes lapas nosaukums: STRAUPE (ID=4341)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Stalbes pagasts, Cēsu novads, agrāk Cēsu rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 41,0 ha
Avots: Civillikuma 2. pielikums (1115. pantam). Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij (Pielikums 14.05.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.). (Civ2 2003)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.4154(57° 24' 56")
Garums: 24.9134(24° 54' 48")
Avots: (16.03.2021)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (2)
Avoti (23)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)



© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017