Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 75797
Pamatnosaukums: Purva ezers
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Purezers
Purvezers
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 09.03.2004
Pēd. izmaiņu datums: 08.08.2014
Kartes lapas nosaukums: TUKUMS (ID=4212)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Tumes pagasts, Tukuma novads, agrāk Tukuma rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 6,1 ha
Avots: Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. 1.- 6. burtn. Sastādītāja R. Avotiņa. - R.: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1984. (Ūd-tilpes)
Apraksts: IV, 41

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.011(57° 00' 40")
Garums: 23.1091(23° 06' 33")
Avots: Topo1 50mil

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (3)
Avoti (11)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017