Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 7461
Pamatnosaukums: Rešetnīku ezers
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Gubāna ezers (kļūdaini)
Gubena ezers
Rešetnieku ezers
Rešetņiku ezers
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 30.09.1999
Pēd. izmaiņu datums: 13.10.2020
Kartes lapas nosaukums: KAUNATA (ID=3513)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Andzeļu pagasts, Dagdas novads, agrāk Krāslavas rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 48,2 ha
Avots: Civillikuma 2. pielikums (1115. pantam). Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij // Pielikums 14.05.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003. (Civ2 2002)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.1956(56° 11' 44")
Garums: 27.5202(27° 31' 13")
Avots: (20.02.2015)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (5)
Avoti (21)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017