Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 71235
Pamatnosaukums: Trumulītis
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Mazais ezers
Mazais Šķaunacītis
Mazais Šķaunacīts
Mozīs
Trumulīts
Ietilpst (ietek) objektā: Kornetu ezeri (ID=117211)


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 14.08.2003
Pēd. izmaiņu datums: 21.10.2019
Kartes lapas nosaukums: ZIEMERIS (ID=4444)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, agrāk Alūksnes rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 1,0 ha
Avots: Latvijas PSR ūdenstilpju nosaukumi. 1.- 6. burtn. Sastādītāja R. Avotiņa. - R.: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1984. (Ūd-tilpes)
Apraksts: V, 57

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.5898(57° 35' 23")
Garums: 26.9602(26° 57' 37")
Avots: Topo1 50mil

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (6)
Avoti (18)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017