Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 69806
Pamatnosaukums: Gulbis
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Gulbja ezers
Gulbju ezers
Ietilpst (ietek) objektā: Mordangas ezeri (ID=138730)


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 07.03.2003
Pēd. izmaiņu datums: 03.11.2016
Kartes lapas nosaukums: USMA (ID=4124)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Rendas pagasts, Kuldīgas novads, agrāk Kuldīgas rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 24,6 ha
Avots: Civillikuma 2. pielikums (1115. pantam). Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij // Pielikums 14.05.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003. (Civ2 2002)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.1117(57° 06' 42")
Garums: 22.2889(22° 17' 20")
Avots: Topo1 50mil

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (3)
Avoti (11)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)
Upju dati (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017