Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 5995
Pamatnosaukums: Baļotes ezers/Boļūds
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Baladas ezers
Balodes ezers
Balotas ezers
Baļādas ezers (kļūdaini)
Baļodas ezers (kļūdaini)
Boļūds
Stirnas ezers
Stirnezers
Stirniņas ezers
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 22.06.1999
Pēd. izmaiņu datums: 02.02.2016
Kartes lapas nosaukums: JĒKABPILS (ID=3431)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Kūku pagasts, Krustpils novads, agrāk Jēkabpils rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 149,2 ha
Avots: Civillikuma 1. pielikums (1102. pantam). Publisko ezeru un upju saraksts // 22.02.2007. likums "Grozījums Civillikumā" ("LV", 40 (3616), 08.03.2007.) [stājas spēkā 22.03.2007.] (Civ1 2007)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 56.5443(56° 32' 40")
Garums: 26.0163(26° 00' 59")
Avots: Satelītkarte

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (10)
Avoti (13)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)
Upju dati (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017