Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 467
Pamatnosaukums: Beļānu ezers
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Balta ezers
Baltais ezers
Baltezers
Beļani
Beļanu ezers
Bialiany, voziera (Baltkrievijā, nos. variants, Translit. civ. 2007 BY)
Bialie, voziera (Baltkrievijā, Translit. civ. 2007 BY)
Byalyany, vozyera (Baltkrievijā, nos. variants, Translit. mil. 1979 BY)
Byalye, vozyera (Baltkrievijā, Translit. mil. 1979 BY)
Bjale
Bjaljany
voz. Byalyany
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 02.04.1998
Pēd. izmaiņu datums: 10.01.2019
Kartes lapas nosaukums: KRĀSLAVA (ID=2444)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, agrāk Daugavpils rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 55,4 ha
Avots: Civillikuma 1. pielikums (1102. pantam). Publisko ezeru un upju saraksts // 22.02.2007. likums "Grozījums Civillikumā" ("LV", 40 (3616), 08.03.2007.) [stājas spēkā 22.03.2007.] (Civ1 2007)
Apraksts:  

Atrašanās vieta kartē

Platums: 55.7118(55° 42' 42")
Garums: 26.8591(26° 51' 33")
Avots: (15.01.2015)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (13)
Avoti (20)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (2)
Upju dati (1)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017