Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas

Rakstiet mums: vdbinfo@lgia.gov.lv
Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Par Vietvārdu datubāzi
Par LĢIA Toponīmikas laboratoriju
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem

On Place Names Database of Latvia


On Laboratory of Toponymy of LGIA

Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 438
Pamatnosaukums: Lielais Kumpotis [uo]
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi: Kampoči I ezers (kļūdaini)
Kampuotis III (Lietuvā arī)
Kampuotis III, ežeras (Lietuvā)
Kumpoči ezers (kļūdaini)
Kumpoču ezers (kļūdaini)
Kumpota ezers
Kumpotis
Kumpotu ezers
Lielais Kumpoša ezers [uo]
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: ezers
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 02.04.1998
Pēd. izmaiņu datums: 02.08.2021
Kartes lapas nosaukums: DAUGAVPILS (ID=2443)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Medumu pagasts, Daugavpils novads, agrāk Daugavpils rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 7,4 ha
Avots: Civillikuma 1. pielikums (1102.pantam). Publisko ezeru un upju saraksts (Pielikums 22.02.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2011.). (Civ1 2011a)
Apraksts: (Latvijas daļa)

Atrašanās vieta kartē

Platums: 55.7078(55° 42' 28")
Garums: 26.4537(26° 27' 13")
Avots: Satelītkarte

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (10)
Avoti (18)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (2)
Objekta raksturojums, papildu ziņas (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017