Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 266
Pamatnosaukums: Gulbene
Nosaukums Adrešu klasifikatorā: Gulbene
Nosaukumi: Alt Schwanenburg (agrāk vācu avotos)
Schwanenburg (agrāk vācu avotos)
Vecgulbene (agrāk)
Ietilpst (ietek) objektā:  


Objekta veids: novada pilsēta
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 11.03.1998
Pēd. izmaiņu datums: 20.12.2016
Kartes lapas nosaukums: GULBENE (ID=4423)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Gulbene, Gulbenes novads, agrāk Gulbenes rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 7535,0 iedz.
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
Apraksts: 18.02.2019

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.175(57° 10' 30")
Garums: 26.7564(26° 45' 23")
Avots: Topo1 50mil

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (4)
Avoti (4)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)
Adrešu klasifikatora informācija (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017