Vietvārdu datubāze
Publiskā versija
8. izdevums
Publicēta 2017. gada 28. jūlijā
 
  Datu meklēšanas nosacījumi > Meklēšanas rezultāti > Informācija par objektu>
Paskaidrojumi

Vietvārds jeb nosaukums
Vietvārdu veidi
Vietvārdu transliterācija
Objektu veidi
Vietvārdu avoti
Skaitliskais raksturojums
Objektu stāvoklis
Objekta atrašanās vieta
Administratīvo teritoriju izmaiņas
Ietilpstošie
Koordinātas
Upju līnijas


Saites

LR normatīvie akti
Ieteikumi vietvārdu jomā
Ārvalstu resursi vietvārdu jomā
Mācību un metodiskie materiāli

Pakalpojumi
Vēl par vietvārdiem
Oficiālie vietvārdi dabas objektiem
Informācija par objektu
    Izdrukāt  

Objekta ID: 104243
Pamatnosaukums: Jaunmuižas grāvis
Nosaukums Adrešu klasifikatorā:  
Nosaukumi:
Ietilpst (ietek) objektā: Venta (ID=97472)


Objekta veids: grāvis
Obj. stāvoklis: pastāv


Sastādīšanas datums: 26.10.2007
Pēd. izmaiņu datums: 02.09.2015
Kartes lapas nosaukums: VENTSPILS (ID=4141)

 
Administratīvā vai teritoriālā piederība:

Vārves pagasts, Ventspils novads, agrāk Ventspils rajons

Skaitliskais raksturojums

Vērtība: 5,0 km
Avots: Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. 1.- 4. burtn. Sastādītājas: R. Avotiņa, Z. Goba. - R.: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1986. (Ūd-teces)
Apraksts: II 6

Atrašanās vieta kartē

Platums: 57.2776(57° 16' 39")
Garums: 21.5941(21° 35' 39")
Avots: LĢIA Karšu pārlūks (02.10.2012)

Parādīt visus slāņus

Nosaukumi (1)
Avoti (4)
Administratīvā vai teritoriālā piederība, vietas apraksts (1)
Upju dati (1)© LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2017